Gammel Kolektbøsse formynter og sedler.
Samme kolektbøsse sett ovenfra.