Stort Spytteskilt laget av Celluloid på Blikk plate.
Spyt ikke paa gulvet måler 36 x 11cm.