Sputt ikkje på golvi i kyrkja og forgangane eller på trappene.