Super sjeldent Rigs-Telegrafen Blikkskilt med Oscar løve.
Skiltet måler 26.2 x 20cm